over de kunstenaar Walter Terpstra

‘de foto’s gaan over de esthetiek van het triviale. Vanuit hun ooghoeken nemen mensen de dingen die ik fotografeer wel waar. Ik kijk als het ware met mijn ooghoeken en leg vast wat ik dan zie.’

Walter Terpstra

Walter Terpstra fotografeert voornamelijk alledaagse onderwerpen. In zijn ogen wordt daar nogal eens aan voorbijgelopen. Inspiratie haalt hij uit de loop die het dagelijks leven neemt. De dingen waar je over denkt, die je ziet en die je voelt.

bekijk het kunstenaars-cv van Walter Terpstra

Walter Terpstra (Bedum, 1976) heeft gestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Terpstra woont en werkt in Woerden.

Beeldend Gesproken kunstprijs

Walter Terpstra is winnaar van de derde prijs behorend bij de Beeldend Gesproken Kunstprijs 2008. De prijs (1000 euro) werd hem – onder grote belangstelling – uitgereikt op 8 mei 2008 in Museum Jan van der Togt te Amstelveen.

Uit het juryrapport: De derde prijs gaat naar Walter Terpstra voor zijn installatie ‘Ik…’ uit 2006, bestaande uit een serie dia’s in een carrouselprojector die beelden uit het dagelijks leven projecteren. Deze beelden zijn overschreven met zinnen die voortgaan op het woord ‘Ik’ dat zelf op het projectiescherm is aangebracht en zo de enige stabiele en blijvende factor lijkt. Hoewel Terpstra’s beelden van huiskamers en straatscènes grenzen aan het triviale, en de vele invullingen die hij aan zijn ‘ik’ geeft vaak even nietszeggend als inwisselbaar zijn, laten zij in combinatie een soort subjectieve ‘deuk’ in de werkelijkheid achter die ook de beschouwer niet onberoerd laat. Het dwingt tot bewustwording van de grenzen tussen subjectiviteit en objectiviteit, binnen en buiten, en zo ook tot bewustwording van de bijna onoverbrugbare afstand tussen ervaringen van het ene en het andere ‘ik’, voor zover dat begrip al niet vervalt tot een betekenisloos teken. Terpstra is er zo met zeer eenvoudige middelen in geslaagd de beschouwer deelgenoot te maken van een veel genegeerd, maar in feite universeel gegeven.

exposities

2010 – Kunstkring Woerden
2010 – Atelierroute Groot Woerden
2009 – Kunstkring Woerden
2008 – Kunstkring Woerden
2008 – ‘Beeldend Gesproken Kunstprijs 2008’, groepstentoonstelling, Museum Jan van der Togt, Amstelveen
2006 – Regentenkamer, Den Haag
2006 – eindexamenexpositie, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

werk van Walter Terpstra

‘Vlieg’
Ontbijt
Trap