over de kunstenaar Ben Game

Het spel met vorm kleur, vorm en compositie blijft boeien. Ik werk met het thema 'verschijnen/verdwijnen', dit zowel in praktisch technische zin als op het beschouwelijke vlak. De mensfiguur speelt als portret/model een centrale rol.

www.bengame.nl

werk


Ben Game abstraheert de mensfiguur in zijn werk in contrast met een abstracte achtergrond. Daarnaast hij is geboeid door tekens, letters en cijfers. Hij begint meestal intuïtief, in een later stadium weegt hij het meer af. Ben werkt op canvas, houten panelen en papier. Zijn werk is expressief en is een vertaling van zijn gedachten en zijn taal.

opleiding


Vrije Academie Den Haag 1985 en 1986
Academie voor Beeldende Kunsten Rotterdam; richting autonoom

werk van Ben Game

Changing seats
El toro
Viertel 5
Boer-(in)