wat doen Vrienden?

Een vriend kan veel doen. Geld doneren natuurlijk, maar ook kunstenaars bijstaan en Kunstuitleen | Galerie Beeldend Gesproken onder de aandacht brengen. Onze vrienden komen uit heel verschillende werkterreinen en achtergronden. Zij brengen hun expertise, werkkracht en het netwerk in stelling waar dat nodig blijkt.

Voor een individuele kunstenaar, maar ook bijvoorbeeld door de galerieruimte te huren voor zakelijke bijeenkomsten, of ervoor te zorgen dat Beeldend Gesproken aandacht krijgt op symposia, lezingen of op andere interessante plekken. Een vriend is daarmee een ambassadeur van Beeldend Gesproken en van onze kunstenaars. En dat is zeker net zo belangrijk als geld.

voorbeelden

Een Vriend heeft als gastcurator een expositie samengesteld voor Beeldend Gesproken en haar netwerk uitgenodigd.

Een Vriend heeft haar huis een weekend opengesteld voor een expositie van kunst van Beeldend Gesproken en haar netwerk uitgenodigd.

Een Vriend zorgde ervoor dat in haar bedrijf kunst van Beeldend Gesproken werd gehuurd.

Een Vriend regelde dat haar bedrijf gebruikt kon worden als filmlocatie voor een filmpje van kunstuitleen Beeldend Gesproken.

Een Vriend bracht kunstuitleen Beeldend Gesproken in contact met een landelijk blad voor de zorg (oplage 60.000). Het blad plaatste een groot artikel over Beeldend Gesproken.

Twee Vrienden staken hun handen uit de mouwen en hielpen een kunstenaar met het opruimen van zijn atelier.

Een Vriend opende een nieuw kantoor en liet dat inrichten met kunst van kunstuitleen Beeldend Gesproken.

Een Vriend organiseerde een netwerkbijeenkomst in zijn bedrijf en nodigde Beeldend Gesproken uit een expositie te verzorgen. Dat leverde Beeldend Gesproken een aantal waardevolle nieuwe contacten op.

Een Vriend coachte Beeldend Gesproken op het terrein van marketing en zorgde ervoor dat er een marketingplan voor Beeldend Gesproken werd geschreven.

Twee vrienden gaven samen een feest en vroegen hun vrienden in plaats van cadeaus geld te doneren aan het Kunstenaarsfonds.

Een vriend huurde de galerieruimte voor een startbijeenkomst van een groot landelijk project.