vrienden

Vrienden zijn onmisbaar

Zeker voor kunstenaars die zijn aangesloten bij kunstuitleen Beeldend Gesproken. Door hun psychiatrische achtergrond ontbreekt het hen vaak aan middelen of mogelijkheden om materiaal te kopen of een gedroomd project uit te voeren. Daarom komt alle hulp en steun van de Stichting Vrienden ten goede aan de kunstenaars van de kunstuitleen.

 

Kunstenaarsfonds

Dat doen we onder andere door middel van een Kunstenaarsfonds. Dit fonds is opgericht door de Stichting Vrienden van Beeldend Gesproken en wordt gevuld met donaties. Op deze manier creëren we kansen voor onze kunstenaars om hun talent verder te ontwikkelen en hun positie als kunstenaar te verstevigen.

Vrienden zijn belangrijk

Die moet je koesteren. Dat geldt ook voor de vriendschappen van Beeldend Gesproken. Sinds het begin van Beeldend Gesproken worden vrienden op allerlei manieren betrokken. Door ze in contact te brengen met kunstenaars, door uitnodigingen voor exposities en kunstborrels, en door over de kunst te praten.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden wordt gevormd door Muriël Nolet (voorzitter), Paul de Beer, Geert Hoes en Fer Kok. 

ANBI

Vrienden van Beeldend Gesproken is  door de Belastingdienst aangewezen als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

publicatiecijfers

toelichting

Jaarverslagen

JaarverslagVrienden Beeldend Gesproken 2021

Jaarverslag Vrienden Beeldend Gesproken 2020

Jaarverslag Vrienden Beeldend Gesproken 2019

Jaarverslag Vrienden Beeldend Gesproken 2018

 

Jaarrekeningen

Jaarrekening Vrienden Beeldend Gesproken 2020

Jaarrekening Vrienden Beeldend Gesproken 2019