sociale onderneming

Beeldend Gesproken is een sociale onderneming: we verbinden idealisme met zakelijkheid. Geld verdienen is ons middel om onze sociale doelstellen te realiseren. Wij verdienen ons geld voornamelijk in de markt en doen deels een beroep op subsidies.

onze doelen

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt de norm. In het bedrijfsproces en bij het inkopen van producten en diensten, houden bedrijven steeds meer rekening met sociale – en milieuaspecten. Het publiek let daarop. En overheden stellen voorwaarden en eisen op dit gebied (social return).

Het gaat erom wat een bedrijf bijdraagt aan de drie P’s: people, planet en profit. Duurzaam ondernemen. De World Commission on Environment and Development van de Verenigde Naties definieert duurzaamheid als ‘De ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’.

buy social – inkopen bij sociale onderneming

Duurzaam ondernemen is niet alleen het op een milieuvriendelijke manier (planet) produceren. Sociale aspecten (people) zijn zeker zo belangrijk. Dat doen bedrijven bijvoorbeeld door kansen te geven aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Of door sociaal in te kopen (buy social): producten of diensten afnemen van een ‘sociale onderneming’.

Wat is een sociale onderneming? Social Enterprise Nederland hanteert de volgende definitie: ‘Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst waarmee omzet wordt gemaakt. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, het is een middel om de missie te bereiken. Het doel van de sociale onderneming is maatschappelijke meerwaarde creëren, ook wel ‘impact’ genoemd’.

Beeldend Gesproken is een ‘sociale onderneming’. Onze missie is tweeledig: we werken uitsluitend voor professionele kunstenaars met een psychiatrische achtergrond, momenteel circa 130. We zorgen dat hun werk de wereld in gaat, genereren inkomsten voor hen en bevorderen hun maatschappelijke participatie. Ook ons team bestaat voor de helft uit mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ze krijgen bij ons een opstap om weer aan de slag te gaan.

Als sociale onderneming is Beeldend Gesproken op een hele bijzondere manier in staat om samen met bedrijven social impact te realiseren. Wij verfraaien uw bedrijf met goede, professionele kunst en u draagt bij aan een socialere wereld door klant te zijn bij ons en daarmee inkomsten en kansen te genereren voor onze kunstenaars.

social return

Maatschappelijke impact maken kan dus door diensten of producten af te nemen van sociale ondernemingen. Een veelvoorkomend begrip is ‘social return’. Landelijke en lokale overheden (bijvoorbeeld de Rijksoverheid en de Gemeente Amsterdam) stellen social return als voorwaarde bij aanbestedingen. Opdrachtnemers van de overheid worden contractueel verplicht een percentage van hun opdrachtsom te besteden aan het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en/of door in te kopen bij sociale ondernemingen.

Een bedrijf kan voldoen aan zijn social return-verplichting door kunst af te nemen van Beeldend Gesproken, door onze kunstenaars opdrachten te geven of door onze galerie te gebruiken voor meetings. Daarmee zorgt u ervoor dat kunstenaars met een psychiatrische achtergrond inkomsten verwerven en participeren in de samenleving. U creëert maatschappelijke impact en uw bedrijf voldoet aan een social return-verplichting.

Wilt u weten hoe we kunnen helpen met het invullen van social return? Wij gaan graag met u in gesprek.

Beeldend Gesproken is lid van Social Enterprise Nederland en aangesloten bij De Omslag in Amsterdam en de Social Impact Factory in Utrecht. Beeldend Gesproken is partner van De Normaalste Zaak – het netwerk van bedrijven dat zich inzet voor een inclusieve samenleving.

U vindt ons op de platforms voor sociaal ondernemen: socialezaken en buy-social en MAEX.

onze sponsors

Wij worden mede mogelijk gemaakt door:

Kansfonds
Stichting Doen
Dioraphte
Rabofoundation