Beeldend Gesproken Kunstprijs 2008

BGKp algemeen

BG Kunstprijs 2017

BG Kunstprijs 2014

BG Kunstprijs 2011

BG Kunstprijs 2008

BG Kunstprijs 2005

Beeldend Gesproken Kunstprijs 2008

In 2008 is de Beeldend Gesproken Kunstprijs voor de tweede keer uitgereikt. De prijsuitreiking vond plaats op 8 mei in Museum Jan van der Togt te Amstelveen. Van 8 mei t/m 18 mei was er een expositie met werk van 33 kunstenaars die meededen met de prijs.

Prijswinnaars

1e prijs – H.F. van Steensel met het schilderij Close-up console garden VIII
2e prijs – Sandor Klijn met de fotosculptuur Op het kruispunt
3e prijs – Walter Terpstra met de installatie Ik….
Eervolle vermeldingen.
Bianca van Baast, Sylvia Borst, Fred Houben, Margreet Killian en Michael de Wilde.

Uit het juryrapport:

De eerste prijs gaat naar H.F. van Steensel, die met haar Close-ups uit 2007-2008 bewijst de middelen en mogelijkheden van de schilderkunst op meesterlijke wijze te beheersen. De uiterst vrije omgang met het materiaal waar Van Steensel zich van bedient, brengt talloze risico’s met zich mee, die zij echter alle weet te vermijden. Haar werk vervalt nergens tot clichématige abstractie, gaat voorbij aan hoogdravende modernistische pretenties, en is al evenmin het resultaat van gelukkige toevalstreffers. Het getuigt van zeer grote concentratie en doeltreffendheid in het oproepen van een formele dynamiek die nergens overdreven of gekunsteld wordt. Uit haar energieke penseelvoering blijkt een grote scheppingsdrang die in balans wordt gehouden door een scherp oog dat weet wanneer het op moet houden, getuige ook de open structuur van haar composities en het overwogen, helder blijvende kleurgebruik. Ook het gewaagde gebruik van een linnen rok als drager, ruw over het spieraam gespannen, bevestigt de indruk van een authentiek en trefzeker talent.

De tweede prijs wordt toegekend aan Sandor Klijn voor zijn fotosculptuur Op het kruispunt uit 2006, waarmee hij vorm heeft gegeven aan een ervaring die maar zelden wordt getoond en ook moeilijk overdraagbaar is. Zijn in een kruis gearrangeerde serie zelfportretten in naargeestige ruimten krijgen door hun ordening een filmisch aspect waarin een strijd van tegengestelde identiteiten of imago’s tot uiting komt: dader en slachtoffer, messias en martelaar. Daarbij blijft in het midden of de kunstenaar een opzettelijk spel speelt of dat het spel met hem op de loop gaat, en juist die ambivalentie maakt zijn thematisering van gevoelens van macht en onmacht, van dreiging en hulpeloosheid, van uiterlijke schijn en innerlijke gevoelens van angst en woede, op uiterst effectieve, maar ook enigszins beklemmende wijze invoelbaar. Klijn getuigt hiermee niet alleen van grote moed, maar ook van een groot artistiek vermogen om een zeer complexe ervaring in concrete vorm te vangen.

De derde prijs gaat naar Walter Terpstra voor zijn installatie Ik… uit 2007, bestaande uit een serie dia’s in een carrouselprojector die beelden uit het dagelijks leven projecteren. Deze beelden zijn overschreven met zinnen die voortgaan op het woord ‘Ik’ dat zelf op het projectiescherm is aangebracht en zo de enige stabiele en blijvende factor lijkt. Hoewel Terpstra’s beelden van huiskamers en straatscènes grenzen aan het triviale, en de vele invullingen die hij aan zijn ‘ik’ geeft vaak even nietszeggend als inwisselbaar zijn, laten zij in combinatie een soort subjectieve ‘deuk’ in de werkelijkheid achter die ook de beschouwer niet onberoerd laat. Het dwingt tot bewustwording van de grenzen tussen subjectiviteit en objectiviteit, binnen en buiten, en zo ook tot bewustwording van de bijna onoverbrugbare afstand tussen ervaringen van het ene en het andere ‘ik’, voor zover dat begrip al niet vervalt tot een betekenisloos teken. Terpstra is er zo met zeer eenvoudige middelen in geslaagd de beschouwer deelgenoot te maken van een veel genegeerd, maar in feite universeel gegeven.

Jury

  • Jos ten Berge – kunsthistoricus, universitair docent kunstgeschiedenis
  • Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter
  • Ferdinand van Dieten – eigenaar galerie Ferdinand van Dieten – d’Eendt, Amsterdam
  • Anke van der Laan – hoofd presentaties Frans Hals Museum/De Hallen, Haarlem,
    oud-directeur Stadsgalerij Heerlen
  • Fahrettin Örenli – beeldend kunstenaar
  • Vanessa Jane Phaff – beeldend kunstenaar

 

Catalogus

De tentoonstellingscatalogus bevatte afbeeldingen van alle geëxposeerde werken en een essay van Sybrandt van Keulen, getiteld Een nieuwe vriendenkring. ISBN-nummer 978-90-812791-1-6.

Een nieuwe vriendenkring, symposium over kunst en psychiatrie

Op 13 mei organiseerde Beeldend Gesproken een symposium onder de titel Een nieuwe vriendenkring. Het symposium nodigde uit tot nadenken over raakvlakken en snijpunten tussen de kringen van kunst en zorg.
Kunstenaarschap en psychiatrische zorg, hoe en waar raken deze elkaar? Hoe brengen we het beste van beide werelden samen? Hoe creëren we nieuwe en betere kansen? De sprekers waren: Dr. Doortje Kal, menswetenschapper, Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Zij sprak over kwartiermaken in de kunst. Dr. Sybrandt van Keulen, filosoof Universiteit van Amsterdam en Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, hield een lezing over Een nieuwe vriendenkring. Tenslotte sprak Dr. Jos ten Berge, kunsthistoricus Vrije Universiteit Amsterdam, over de Verleidingen van de kunstenaarsbiografie.
Er volgde een boeiende paneldiscussie, waaraan behalve bovenstaande sprekers, ook de kunstenaars Steven van den Broeke en Astrid Oudheusden deelnamen en Niels Breukers namens Beeldend Gesproken.

De Beeldend Gesproken Kunstprijs 2008 werd mede mogelijk gemaakt door:

Stichting JellinekMentrum, Stichting Vrienden van Beeldend Gesproken, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds Psychische Gezondheid.