KUNSTENAARS

“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z’n minst een beetje gekte”

– Aristoteles