The Queen has no legs – Een installatie met een boom van Jet Nijkamp

Bomen in de stad zijn meer dan figuranten in het straatbeeld. Ze zijn voor te stellen als mensen, met wie we een leven, een band opbouwen. Ze lijken op ons, althans in ons hoofd. Omdat bomen vaak ouder worden dan mensen, beschouwen we ze als getuigen van onze levens, van onze geschiedenis.
Beeldend kunstenaar Jet Nijkamp onderzoekt in haar werk hoe mensen en bomen samenleven en hoe oude en nieuwe verhalen daarvan getuigen. Die culturele betekenis verwerkt ze in haar gedetailleerde boom-tekeningen met houtskool en pastel, waarbij bijvoorbeeld de boomwortel of de bast haast een entiteit op zich wordt.
De boom die ze tekende voor het Kleinste Galerietje, is een majestueuze plataan. Ze bleek te zijn geplant bij de geboorte van prinses Beatrix. Ze heeft een glanzende rok aan, maar is tegelijk een vrouw van vlees en bloed, met krassen op de ziel. Al schijn je dat van majesteiten niet te mogen zeggen: The queen has no legs
De krassen op de ziel worden haast tastbaar door de video, geprojecteerd op de “buik” van de boom; inkervingen in bomen uit het Vondelpark en München. Menselijke gedachtes op de bast, als tatoeages op een huid.

Jet Nijkamp woont en werkt in Amsterdam. Na het voorbereidend jaar aan de Rietveld Academie volgde ze de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, beide in Amsterdam. Daarnaast studeerde ze rechten aan de VU en Paleografie in Vaticaanstad. Haar werk is te zien op tentoonstellingen, beurzen en locaties die bij haar onderwerpen passen en in publicaties, zoals B O O M, een uitgave met tekeningen en gedichten.

aanvullende informatie

datum: 01 september 2021 tot 30 november 2021

locatie: Het Kleinste Galerietje