Keep the Flame

De tentoonstelling Keep the Flame is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen stichting Mantelzorg & Dementie en Galerie Beeldend Gesproken.

Ruim 30 deelnemers met dementie en mantelzorgers hebben dit najaar creatieve workshops gevolgd onder leiding van de kunstenaars: Svetlana Tiourina, Anne Marie Baljé en Kristien van der Kuil. Zij ontmoetten elkaar wekelijks bij Galerie Beeldend Gesproken. Daarnaast heeft Andy Bruce deelnemers gesproken over wat er voor hen écht toe doet en over wat kunst voor hen betekent. Gebaseerd op deze gesprekken heeft hij een audio compositie gemaakt.

De workshops hadden als doel: uitwisseling, expressie, zingeving en plezier voor de deelnemers. Daarnaast vormen de workshops en de tentoonstelling een podium om ervaringen te delen met een breed publiek. De workshops en de tentoonstelling willen bijdragen aan een (dementie)vriendelijke samenleving.

De tentoonstelling wordt op 3 november om 16.00 uur geopend door Professor Tineke Abma
Prof. dr. Tineke A. Abma is sinds 1 december 2019 directeur-bestuurder van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Zij doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar thema’s die raken aan het ouder worden, zoals patiënt- en burgerparticipatie, langdurige zorg, ethiek en diversiteit. Het perspectief van de oudere zelf als vertrekpunt nemen en oog houden voor de verschillen tussen mensen, is zowel haar persoonlijke drijfveer als de rode draad in de onderzoeken en activiteiten van Leyden Academy.

 

De werksessies en de tentoonstelling Keep the Flame zijn tot stand gekomen met ondersteuning van de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West en de Stichting Mantelzorg & Dementie.

                 

aanvullende informatie

datum: 03 november 2021 tot 05 december 2021

opening: 03 november 2021 om 16.00 uur