Expositie Open vragen

Dit jaar hebben we opnieuw Vrienden van Beeldend Gesproken bereid gevonden om als gastcuratoren op te treden. Het zijn Berthold en Ila Gersons.

Mooie thema’s hadden we bedacht om onze keuze te bepalen uit de vele, zo verschillende kunstwerken bij Beeldend Gesproken. Ontroering, kracht en kwetsbaarheid, vrijheid en veiligheid, binnenwereld – buitenwereld, verstilling en extase. En toen we daadwerkelijk aan de slag gingen, konden we er weinig mee. De werken lieten zich niet vangen in ons net.

Tot ons geluk gebeurde het omgekeerde: sommige werken pakten ons beet en lieten niet los. Het zijn werken die ons intrigeren, waar we bij blijven hangen, omdat we niet direct weten wat we eigenlijk zien, wat er getoond wordt, wat het is dat het oproept. Die ‘open vragen’ zagen we in heel verschillende werken. Ze hangen zo dat ze elkaar in sfeer versterken.

Ook in bredere zin is de blikrichting omgekeerd geraakt. In 1962 verscheen het boek ‘Geschonden beeld’ van de psychiater Plokker met beeldende kunst van patiënten. Berthold was erdoor gefascineerd en het sterkte hem in zijn keuze om psychiater te worden. De intrigerende beelden van toen boeiden, maar werden vooral beschouwd op kenmerken die iets zouden kunnen zeggen over de in de psychiatrie belande kunstenaars. De richting is nu omgekeerd: wat raakt ons en wat zegt het over ons zelf. Een enkel voorbeeld.

Het afgebeelde schilderij ‘Maybe its time’, intrigeert niet alleen door de titel die een verwachting inhoudt maar ook doordat we drie personen menen te zien zonder dat we ze echt kunnen zien. Hun blauwe hoofden (waarom blauw?, gaat het over denken?), tekenen scherp af tegen een geel oplichtende lucht. Zit er iemand op een stoel in het midden met rood aangeduid? Het is een qua compositie en kleuren prachtig uitgebalanceerd beeld, maar de scene maakt ons nieuwsgierig en proberen we met onze eigen fantasie in te vullen. En zo ging het ons bij alle werken in de expositie.

Komt het zien en laat je net als ons meenemen in de ontmoeting met prachtige kunst.

Ila en Berthold Gersons

aanvullende informatie

datum: 02 augustus 2019 tot 05 september 2019

tijd: 16.00 uur

locatie: Beeldend Gesproken

opening: 03 augustus 2019 om 16.00 uur